Senarai Tugasan Para Pekerja Akademi AKMAL

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MUDIR  AKMAL

Sebagai pengurus sekolah, Mudir berperanan menyusun dan mengurus sumber-sumber yang ada di sekolah agar berjalan dengan betul dan teratur. Sebagai pentadbir, Mudir berperanan
menyampaikan polisi dan dasar-dasar AKMAL dan memastikan ianya disampaikan dan dilaksanakan. Manakala sebagai pemimpin pula, Mudir mempunyai bidang kuasa dalam lingkungannya untuk mempengaruhi orang lain. Mudir perlulah bijak dan mahir melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan POSCORB –iaitu Planning, Organizing, Staffing, Coordinating, Reporting dan Budgeting.

Mudir bukan sekadar menjadi seorang guru semata-mata malah menjadi pentadbir yang menafsirkan setiap tindakan selari dengan misi dan visi AKMAL untuk menjadi :-

 1. PENTADBIR

MENTADBIR PENGURUSAN SEKOLAH

 1. DALAMAN:
 • Pengurusan dalaman sekolah meliputi pejabat sekolah,pentadbiran kewangan dan perancangan sekolah.
 • Mengatur perjalanan dan mengurus semua perkara yang berlaku di sekolah secara keseluruhannya.Iaitu berkaitan perancangan,staf,kaedah kurikulum yang disediakan oleh AKMAL
 1. LUARAN
 • Menghubungkan Mudir dengan pihak berkuasa diluar seperti pihak keselamatan Polis,Bomba,Pejabat Kesihatan
 • Hubungan dengan pertubuhan penduduk
 • Hubungan diantara AKMAL cawangan dengan Pusat yang menetapkan polisi Pendidikan AKMAL
 • Menjadi perantara dengan ibubapa
 1. PENYELIA
 • MENYELIA kakitangan sekolah termasuk proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Pembahagian dan perlaksanaan aktiviti di sekolah.
 • Bertanggungjawab mengatur perjalanan dan mengurus semua perkara yang berlaku di sekolah secara keseluruhannya.Iaitu berkaitan perancangan,staf,kaedah kurikulum yang disediakan oleh AKMAL
 • Memastikan keadaan persekitaran dan sistem sosial sekolah berjalan dengan lancar
 • Menyelia pengurusan harian selain tugas pengajaran seperti kemudahan fizikal dan infrastruktur,pemuliharaan dan pembaikian,penggunaan dan pemanfaatan sumber sumber dan pengoperasian (setiap peralatan yang diperlukan adalah mencukupi dan bersesuaian dengan pengguna yang menggunakannya)
 • Mengawasi setiap kakitangan dibawahnya termasuk tugas-tugas pentadbiran serta proses pengajaran yang dilakukan di dalam kelas.
 • Mengawasi kemajuan dan penambahbaikan kurikulum AKMAL bagi memastikan ianya ditafsirkan secara efektif dan mencapai matlamat Misi dan visi AKMAL.
 • Mengawasi aktiviti kurikulum AKMAL seperti garis panduan tugas,module kualiti hafazan dengan menjaga  5 RUKUN HAFAZAN dan penilaian (Mudir menjadi model yang menjadi rujukan dan contoh terbaik).

  PENGAWAS DI ASRAMA
  :
 • Berperanan sebagai seorang pengawas atasan selain dari warden asrama itu sendiri.
 • Berperanan sebagai seorang yang mampu mencipta suasana asrama bersandarkan dengan 12 Nilai AKMAL.
 • Sentiasa peka dan melawat keadaan asrama dan meneliti pengurusan asrama secara efisien.
 1. ORGANISASI PEJABAT
 • Mudir juga terlibat dengan tugas-tugas di pejabat seperti menemuduga pelajar dan mendaftar pelajar,guru serta staff,surat menyurat,merekod dan mengemaskini akaun.
 • Memastikan pengurusan pejabat berjalan dengan lancar dan mengelak berlakunya penyelewengan dan ketidakcekapan

5. MUDIR SEBAGAI SEORANG GURU

 • Mudir juga adalah guru yang merangkap KETUA guru di sekolah.Pada asasnya Mudir tidak boleh lari dari tugas mengajar.
 • Fungsi Mudir adalah memberi panduan pendidikan,teknik pengajaran,kaedah-kaedah dan menukar strategi pngajaran lama kepada strategi baru.
 • Mudir perlu sentiasa kreatif mengatur aktiviti demi kemenjadian murid
 • Mudir hendaklah bekerjasama dengan guru dalam meningkatkan suasana pengajaran yang  lebih menarik.
 • Sesi pengajaran Mudir adalah bersifat “Flexible” dimana sesi pengajaran yang terhad  kerana Mudir terlibat sepenuhnya  dengan urusan pentadbiran dan pengurusan.

PERINCIAN TUGASAN MUDIR AKMAL

 • Memastikan Misi dan Visi AKMAL untuk Berjaya
 • Memastikan para pelajar memahami dengan jelas 12 nilai-nilai AKMAL
 • Mentarjamahkan Nilai-nilai AKMAL didalam biah/suasana pembelajaran.
 • Mentadbir dan memastikan semua system AKMAL berjalan dengan lancar setiap hari dan waktu.
 • Memastikan keadaan pelajar sentiasa dalam keadaan baik dan selamat
 • Memastikan keadaan bangunan AKMAL dalam keadaan baik
 • Sentiasa bersedia menerima segala arahan dari Nazir dan pengurusan AKMAL
 • Bersedia untuk menghadiri mesyuarat bersama pengurusan AKMAL
 • Sentiasa berbincang dan memaklumkan Nazir atau pihak pengurusan AKMAL dalam setiap keputusan yang melibatkan perkara
 • Memastikan wujud suasana komunikasi yang baik antara mudir, Nazir, pengurusan AKMAL, guru dan pelajar.
 • Bersedia untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab pada bila-bila masa sesuai dengan keperluan dan sebab-sebab tertentu yang difikirkan penting untuk kelancaran perjalan AKMAL secara keseluruhan.
 • Mempengerusikan mesyuarat dengan para guru
 • Memastikan perjalanan sekolah berjalan dengan ceria dengan suasana persekitaran yang membina.
 • Memastikan motivasi dan semangat pelajar berada dalam keadaan terbaik
 • Memastikan semangat dan motivasi para guru sentiasa dalam mood yang terbaik
 • Menjadi perantara langsung diantara ibubapa pelajar tanpa melibatkan guru kecuali jika ada keperluan.
 • Membuat semakan report hafalan pelajar dari guru AKMAL setiap hari bagi memastikan misi pelajar Berjaya
 • Sentiasa berbincang dengan guru mengenai prestasi setiap pelajar
 • Menjadi kaunselor kepada para pelajar dan guru
 • Memastikan disiplin guru dalam dalam keadaan baik setiap hari
 • Memastikan guru tidak pernah menggunakan kaedah-kaedah yang dilarang oleh AKMAL seperti, menggunakan kekerasan, memukul atau merotan pelajar. Hanya boleh menggunakan kaedah psikologi .
 • Wajib menggantikan guru kelas yang keuzuran atau bercuti
 • Menghantar report prestasi harian pelajar
 • Menghantar report bulanan kepada Musyrif/Nazir AKMAL.

Nota: Merujuk kepada perkara diatas,bidang tugas ini akan berubah dari masa ke semasa bergantung kepada penilaian dan penyesuaian bagi mencapai misi dan visi AKMAL oleh pihak pengurusan tertinggi AKMAL.

" TUGASAN ITU AMANAH ALLAH "

Akademi AKMAL mempunyai keunikannya yang tersendiri, kaedah dan system yang dibina amat tersusun dan bersitamatik. saya harap ramai yang bersama-sama membantu dan menyumbangkan infaq agar pusat Akademi ini berkembang dengan lebih pesat lagi.
Prof.Dr Anwar Ahmad
Rektor TATIUC

TUGAS WARDEN ASRAMA:

1. Menguruskan kemasukan penghuni-penghuni asrama.
2. Menyediakan Jadual Harian Asrama dan menentukan penghuni-penghuni
mematuhinya.
3. Bertanggungjawab atas disiplin asrama dan menentukan penghuni-penghuni mematuhi
peraturan-peraturan asrama.
4. Bertanggungjawab atas kelakuan penghuni-penghuni.
5. Mengawas keluar masuk penghuni-penghuni pada masa cuti, hujung minggu dan pada
masa tertentu seperti bermalam di luar.
6. Merancang dan mengawas kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk pertumbuhan rohani,
jasmani dan sosial yang sihat di kalangan penghuni-penghuni.
7. Mengambil tindakan yang sesuai untuk mendapatkan rawatan bagi penghuni-penghuni
yang sakit.
8. Mengawas kebersihan diri penghuni dan seluruh bangunan dan kawasan asrama.
9. Menjalankan latihan api (fire drill) sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu penggal
bagi penghuni asrama dengan bantuan Mudir.
10. Mengawas keselamatan diri dan barang-barang penghuni.
11. Bertanggungjawab atas keselamatan bangunan dan alatan asrama dan mengambil
tindakan yang sewajarnya untuk melaporkan sebarang kerosakan kepada pihak
atasan
12. Mengawas penggunaan air dan elektrik oleh penghuni-penghuni supaya tidak
melebihi had yang telah ditentukan.
13. Mengawas keluar masuk pelawat-pelawat dan menentukan tidak ada pelawat-pelawat
yang tidak diingini datang ke asrama.
14. Menyediakan laporan harian asrama untuk dikemukakan kepada Pengetua pada tiaptiap hujung minggu. Sekiranya berlaku sesuatu kecemasan, Pengetua hendaklah
dihubungi dengan serta merta. (Di asrama yang mempunyai Ketua Warden, tugas ini
hendaklah dijalankan oleh beliau).
15. Menyelia kebersihan dewan makan dan bangunan asrama.
16. Bertanggungjawab tentang kebersihan, keceriaan dan persekitaran kawasan asrama.
17. Menentukan alatan asrama sentiasa baik dan selamat.
18. Mempastikan kesihatan penghuni sentiasa baik dan melaporkan kepada
Pengetua/ Guru Besar jika terdapat kes-kes yang bahaya.
19. Menyediakan rekod murid-murid sakit.
20. Bertanggungjawab bersama tentang keselamatan di asrama.
21. Lain-lain tugas yang diarah oleh Pengetua/ Guru Besar.

TUGAS HARIAN WARDEN:

1. Memberi perhatian pada kebersihan dan disiplin pelajar-pelajar.
2. Memeriksa keadaan bilik/dorm supaya berada dalam keadaan bersih dan kemas pada
setiap masa.
3. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dengan kerjasama Mudir atau pegawai tadbir.
4. Menentukan semua pelajar pergi ke surau untuk solat berjemaah.
5. Makan bersama pelajar di dewan makan untuk menilai mutu makanan serta
mengawasi peraturan di dewan makan pada setiap waktu makan.
6. Memastikan lampu kamar dipadam pada jam 9.30 malam dan kamar berada dalam
keadaan tenteram.
7. Mengambil tindakan sesuai apabila timbul sesuatu masalah seperti disiplin,
kemalangan, keselamatan, kebakaran dan lain-lain.
8. Membuat pemeriksaan kamar pada hari Ahad mulai jam 7.30 pagi hingga 9.00 pagi.
9. Menghantar laporan tugas warden setiap hari bertugas kepada Tuan Pengetua.
10. Melaporkan segala masalah disiplin kepada atau Pengetua.
11. Menerima dan menjalankan arahan daripada Tuan Pengetua dari semasa ke semasa.

PEMERIKSAAN ASRAMA.

1. Pemeriksaan asrama akan dijalankan pada setiap hari Sabtu mulai jam 7.30 pagi
hingga 9.00 pagi (selepas gotong-royong).
2. Semua warden wajib hadir bertugas memeriksa asrama setiap hari Sabtu.
3. Perkara-perkara yang perlu dilihat semasa pemeriksaan adalah seperti berikut;
3.1 Bilik/Dorm
3.1.1 Susunan katil, almari sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan.
3.1.2 Kebersihan lantai, cermin tingkap, tingkap dan siling tidak bersawang.
3.1.3 Susunan kasut teratur, cadar bersih dan kemas serta di hujung katil ada selimut.
Terdapat bantal yang bersarung bersih.
3.1.4 Susunan pakaian di dalam almari tersusun dengan kemas dan tidak terdapat pakaian
yang dilarang seperti seluar jeans, baju T yang tidak sesonoh.
3.1.5 Setiap bilik/dorm ada satu tong/ bakul sampah.
3.1.6 Pakaian tidak bergantungan dalam bilik/dorm.
3.1.7 Nama pelajar dilekat pada hujung katil dan almari serta satu senarai nama pelajar.
3.2 Peralatan Pelajar.
3.2.1 Semua jenis kad dipamirkan (Kad pelajar, kad kebenaran keluar)
3.2.2 Buku Undang-Undang/ Peraturan sekolah.
3.2.3 Berus gigi, ubat gigi, sabun, minyak rambut, sikat (Dipamir di hujung katil).
3.3 Kekemasan Diri.
3.3.1 Lelaki: Berambut kemas, tidak berkuku panjang, pakaian bersih dan kemas.
3.3.2 Perempuan: Rambut tidak diwarna, berkuku pendek, pakaian bersih dan kemas,
tidak memakai peralatan kemas yang tidak dibenarkan.
3.4 Hal-hal lain
3.4.1 Pastikan pelajar tidak menyimpan benda-benda yang dilarang seperti gunting, pisau
dan alatan lain yang merbahaya.
3.4.2 Pastikan pelajar tidak menyimpan makanan terlarang seperti makanan ringan dan
gula-gula dll

LAWATAN IBU BAPA / PENJAGA

 1. Waktu melawat atau berjumpa dengan anak hanya DIBENARKAN
  pada hari Jumaat atau kelepasan am antara jam 10.00 pagi-6.00
  petang.

 2. Ibu bapa atau penjaga TIDAK DIBENARKAN membawa masuk
  kenderaan ke kawasan asrama. Sila letakkan kenderaan di kawasan
  letak kereta yang telah di sediakan.

 3. Sebarang penghantaran barang di luar waktu melawat hendaklah
  dibungkus dengan kemas, tulis nama dan dorm, kemudian serahkan
  kepada pengawal keselamatan atau warden bertugas atau AJK
  bertugas pada hari tersebut.

 4. Ibu bapa tidak dibenarkan sama sekali naik ke dorm untuk
  sebarang urusan. Sila tunggu anak anda di kawasan yang
  ditetapkan.

 5. Urusan mengambil atau membawa anak keluar dari asrama
  hendaklah dengan kebenaran warden bertugas atau menelefon
  warden lebih awal.

 6. Segala urusan membawa anak pulang hendaklah dibuat sebelum
  jam 5.00 petang(kecuali kes kecemasan seperti kematian)
  g. Para pelawat selain daripada ibu bapa atau penjaga pelajar boleh
  dibenarkan menziarahi pelajar hanya dengan kebenaran pengetua
  atau wakilnya.

  NOTA : Selain daripada hari Jumaat dan hari kelepasan am ibu dan bapa atau penjaga tidak dibenarkan melawat.

PERKARA-PERKARA TATATERTIB YANG BERAT

Di bawah ini diperturunkan perkara-perkara tatatertib yang berat seperti yang
disiarkan oleh tatatertib yang berat seperti yang disiarkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia dalam surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/1968 dan
siarannya Bilangan KP. 8543 02(12).

1. Membawa senjata-senta yang berbahaya dengan tujuan jahat.

2. Menyerang dan mengancam penuntut-penuntut yang lain.

3. Menyalahgunakan dadah, menghisap rokok, menyimpan rokok dan meminum
minuman yang memabukkan.

4. Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh sekolah
dan Pejabat Pendidikan.

5. Merosakkan atau membinasakan harta benda sekolah.

6. Menjadi ahli dalam Pertubuhan-pertubuhan haram.

7. Mencuri

8. Melawan pihak pentadbir Asrama dan Sekolah.

9. Bergaduh bertumbuk

BARANG YANG DITEGAH

1. Makanan basah yang mudah basi / busuk,tidak dibenarkan dibawa ke dalam
dorm.
2. Sebarang jenis makanan / minuman yang memabukkan
3. Makanan yang bersalahan dengan undang-undang Negara
4. Sebarang jenis senjata atau alat tajam kecuali pisau cukur.
5. Alat elektrik / muzik (radio) serta bahan pembakaran.
6. Sebarang alat pertukangan seperti skru driver, tukul dan lain-lain.
7. Makanan ringan

PERINGATAN

Ibu bapa / penjaga diingatkan agar tidak menyediakan perkara-perkara
berikut kepada anak jagaanya untuk kegunaan di asrama
1. Pakaian yang berjenama mahal yang menimbulkan tarikan penghuni yang
lain
2. Kasut atau alas kaki yang berjenama mahal
3. Alat perakam / radio / permainan yang tidak dibenarkan / majalah yang
melekakan
Pihak pentadbiran berhak merampas barang-barang yang tersebut di atas untuk
menjamin keselamatan di asrama serta pembentukkan budaya asrama yang
memberansangkan.
*Warden mestilah menerapkan 12 Nilai-Nilai AKMAL kepada penghuni asrama
sepanjang bertugas:

JADIKAN KERJA KITA SEBAGAI IBADAH

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالَا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَسَعْيَا عَلَى أَهْلِهِ ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

Maksudnya“Barangsiapa mencari rezeki halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta, dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga, serta supaya dapat membantu tetangganya, nescaya dia akan datang pada hari Kiamat dengan wajahnya yang berseri-seri seperti bulan di malam purnama.”

Riwayat al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman (9890)